NURIA ARBOLES Seguros y servicios Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona

La DGT utiliza mitjans automatizados para detectar vehiculos que circulan sin seguro obligatorio

31/03/2016

- L'objectiu és que els, aproximadament, 2 milions de vehicles que circulen sense assegurança, subscriguin la corresponent pòlissa
- L'incompliment d'aquesta obligatorietat genera un gran perjudici a la societat i en particular a les persones que pateixen un accident de trànsit
- Els propietaris sense assegurança s'enfronten a sancions que oscil·len entre 600 i 3.000 euros, a la immobilització i dipòsit del vehicle. L'any passat es van imposar unes 50.000 sancions
- Un turisme circulant sense assegurança és sancionat amb una multa de 1.500 euros i amb 2.800 autobusos i camions

2 febrer 2016.
Al voltant de 2 milions de vehicles que circulen per les nostres vies públiques no tenen subscrit l'assegurança obligatòria d'Automòbils, una pòlissa exigida per la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació dels vehicles a motor, l'objecte és respondre pecuniàriament dels danys personals i materials que es generin en cas d'accident de trànsit.

A fi de detectar la circulació dels vehicles sense assegurança, la Direcció General de Trànsit està comprovant a través dels mitjans automatitzats de control i de monitorització instal·lats a les carreteres que els vehicles que circulen per elles tenen contractada aquesta pòlissa. Es tracta de, aproximadament, el 10% del parc de vehicles calculat sobre els vehicles matriculats des de 1996. Els propietaris que no tenen assegurat el vehicle carreguen sobre la resta de ciutadans les responsabilitats pecuniàries pels danys que causin amb els seus vehicles en cas d'accident . La prima de l'assegurança obligatòria del

automòbil que han de subscriure tots els propietaris de vehicles conté un recàrrec de 3,5 euros que es destina a que el Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) afronti les despeses produïdes pels vehicles sense assegurança.

Pel que els danys i indemnitzacions pagades per aquest organisme per vehicles sense assegurar les paguem tots.

Aquesta entitat és la que afronta, com a responsable subsidiari, el pagament en cas d'accident i la que garanteix les indemnitzacions derivades per danys a persones i als béns, en aquells casos en que el propietari del vehicle implicat en l'accident no tingui subscrit l'assegurança obligatori.

Les implicacions derivades de l'incompliment d'aquesta obligatorietat generen un gran perjudici a la societat, i en particular a les persones que pateixen un accident de trànsit contra un vehicle el propietari no té assegurat.

Els titulars de vehicles que no tinguin subscrit l'assegurança obligatòria d'accident s'enfronten a la immobilització i dipòsit del mateix i a sancions que van dels 601 als 3.005 euros de sanció, en funció del tipus del vehicle i d'altres circumstàncies. El 2015, la DGT va tramitar al voltant de 50.000 denúncies per circular amb un vehicle que no tenia l'assegurança obligatòria.

Per exemple, circular amb un ciclomotor sense l'assegurança obligatòria suposa 1.000 euros de sanció. En el cas de motocicletes 1.250 €; turismes 1.500 € i en el cas de camions o autobusos la quantia s'eleva als 2.800 €.

Segons la llei, les autoritats competents en matèria sancionadora tenen l'obligació de lliurar al Consorci de Compensació d'Assegurances el 50% de l'import de les sancions recaptades per aquest precepte, per fer front a les indemnitzacions a les víctimes d'accidents en el cas que el vehicle implicat en l'accident no tingui la pòlissa subscrita.

MÉS DESPLAÇAMENTS I ELEVADA EDAT DELS VEHICLES

Els indicadors relacionats amb el trànsit de vehicles acrediten que des de 2015 s'està produint un augment sostingut de la mobilitat dels vehicles a motor, el que implica una major exposició al risc.

A aquest factor se li suma que tot i la tendència a l'alça en la matriculació de nous vehicles, l'edat mitjana del parc segueix sent molt elevada i creixent. Segons diferents informes de la DGT, els vehicles amb més de 10 anys d'antiguitat no només són més vulnerables als accidents, sinó que a més, les conseqüències per als ocupants són més greus.


DESCÀRREGA NOTA DE PREMSA