NURIA ARBOLES Seguros y servicios Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona NURIA ARBOLES Seguros y servicios Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona NURIA ARBOLES Seguros y servicios Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona NURIA ARBOLES Seguros y servicios Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona

NURIA ARBOLES Seguros y servicios

Telèfons d'interès
Assistència en Viatge automòbils
901-100-128 (Espanya)
+34 91 452 29 12 (Extranger)
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses …
901-272-272
Salut
902-302-402 (Espanya)
+34 91 452 29 15 (Extranger)


Assistència en Viatge automòbils
900 101 369 (Espanya)
+34 93 495 51 25
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses …

900 243 657
Gestió de Multes

900 123 077
Servei Vehícle de Substitució
902 193 740

Assistència en Viatge Automòbil
902 120 090 (Espanya)
+ 91 393 90 30
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses…
902 206 208


Assistència 24h. 
902 490 480
Autoritzacions salut per Fax 93 877 35 57
Mail autoritzacions@mutuacat.cat
Assistència Llar, Comunitats, Comerç …
902 50 01 01
93 517 50 98
Assistència Llar, Comunitats, Comerç …
902 50 01 01
93 517 50 98


 
Atenció al cliente
902 10 82 30