NURIA ARBOLES Seguros y servicios-Assenur Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona
Presentació
CREUS QUE ÉS POSSIBLE CONSUMIR ASSEGURANCES ÈTIQUES ?
Doncs sí, ho és, i treballem cada día per aconseguir que més Mediadores, Mediadors i Companyíes Asseguradores es Certifiquin i aconseguim un Sector Assegurador que ajudi encara més a la Societat i a l'Economía Social i solidària.
Treballem en el sector de les Assegurances des de l’any 1996, amb plans de formació anuals específics i assistència continuada a conferències per conèixer  les novetats legislatives en cada moment, i poder assessorar correctament a les nostres clientes i clients. A més, no ens limitem a assessorar només en l’aspecte assegurador, sino que anem més enllà, tenint sempre en compte aspectes Fiscals, Laborals, etc.

Objectius


La transparència i la claredat a l’hora d’explicar els productes asseguradors i financers. " FEM GRAN LA LLETRA PETITA" d’un contracte, i és la nostra feina explicar-la bé.


L’assistència a l’hora d’un sinistre o prestació, és molt important per A nosaltres, sobretot explicar al client l’abast de les cobertures que té contractades i la lluita pels seus drets davant les asseguradores, perits o professionals que intervinguin en el mateix.

Ser Corredores significa que hi ha una total independència a l’hora d’aconsellar producte a l’inici de la relació amb la clienta o client, i a l’hora de tramitar qualsevol incidència. Treballem amb diverses companyíes, sense tenir-hi cap vincle, fet que beneficía clarament al client. I tot això sense CAP COST ADDICIONAL. CONTRACTAR SERVEIS AMB UN/A CORREDOR/A NO SIGNIFICA PAGAR MÉS.

Assenur i Arç Cooperativa: juntes portem l’assegurança ètica més lluny

En aquests anys hem viscut un creixement continuat de la nostra base de clients. Això suposa una major dedicació per mantenir el nivell de servei que ens exigim.

Per poder continuar oferint als nostres clients una atenció basada en la confiança, la transparència i un bon servei d’assistència, hem decidit integrar-nos en una estructura professional com la d’Arç Cooperativa, part de l’economia social, que garanteixi la continuïtat dels nostres serveis i el mateix compromís amb els nostres valors i pràctiques.

Per això, hem decidit unir-nos a Arç Cooperativa, una corredoria d’assegurances amb 40 anys de trajectòria especialitzada en l’economia social i solidària que compta amb un equip de més de 20 professionals.


Més informació