NURIA ARBOLES Seguros y servicios-Assenur Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona
Presentació
CREUS QUE ÉS POSSIBLE CONSUMIR ASSEGURANCES ÈTIQUES ?
Doncs sí, ho és, i treballem cada día per aconseguir que més Mediadores, Mediadors i Companyíes Asseguradores es Certifiquin i aconseguim un Sector Assegurador que ajudi encara més a la Societat i a l'Economía Social i solidària.
Treballem en el sector de les Assegurances des de l’any 1996, amb plans de formació anuals específics i assistència continuada a conferències per conèixer  les novetats legislatives en cada moment, i poder assessorar correctament a les nostres clientes i clients. A més, no ens limitem a assessorar només en l’aspecte assegurador, sino que anem més enllà, tenint sempre en compte aspectes Fiscals, Laborals, etc.

Objectius


La transparència i la claredat a l’hora d’explicar els productes asseguradors i financers. " FEM GRAN LA LLETRA PETITA" d’un contracte, i és la nostra feina explicar-la bé.


L’assistència a l’hora d’un sinistre o prestació, és molt important per A nosaltres, sobretot explicar al client l’abast de les cobertures que té contractades i la lluita pels seus drets davant les asseguradores, perits o professionals que intervinguin en el mateix.

Ser Corredores significa que hi ha una total independència a l’hora d’aconsellar producte a l’inici de la relació amb la clienta o client, i a l’hora de tramitar qualsevol incidència. Treballem amb diverses companyíes, sense tenir-hi cap vincle, fet que beneficía clarament al client. I tot això sense CAP COST ADDICIONAL. CONTRACTAR SERVEIS AMB UN/A CORREDOR/A NO SIGNIFICA PAGAR MÉS.


Informació legal

 - Autoritzada per la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya amb número F238GC.

 - Col.legiada al Col.legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona amb número 76.240.

 - Departament d’Atenció al Client contractat a través del Col.legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona. En cas de necesitar-lo es pot dirigir a Ps. Sant Joan, 33 (08010 Barcelona), telèfon     932153223 i/o correu electrònic, elcol-legi@elcol-legi.org. La persona responsable del mateix és la Sra. Olga  del Castillo.

 - Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil segons Art. 27.1e de la Llei de Mediació d’Assegurances 26/2006 de 17 de juliol

 - Concertada Assegurança de Caució segons Art. 27.1f de la Llei de Mediació d’Assegurances 26/2006 de 17 de juliol.

 - Contractat Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Financiació del Terrorisme a través del Consejo General de los Colegios de Mediadores de  Seguros, segons Llei 10/2010,de 28 de abril i Reial Decret 304/2014 de 5 de maig, pel que s’aprova el reglament de la llei 10/2010 de 28 d’abril.

 - Contractat servei de LOPD a través del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros.