NURIA ARBOLES Seguros y servicios-Assenur Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona

 
  Assessorament a la contractació i seguiment de la cartera
   
- Anàlisi segons les necessitats exposades pel client/a.
- Estudi de les pòlisses contractades pel client/a, per procedir a la valoració de l’adeqüació de la mateixa o manteniment de les cobertures i capitals si és correcte
- Presentació al client/a de les propostes en funció a l’anàlisi objectiu realitzat, amb un mínim suficient de companyíes asseguradores.
- Tramitació de la cancel.lació pòlissa/es anterior/s
- Emissió de la/les pòlissa/es nova/es i entrega en mà o enviament per correu o mail
- Seguiment de la cartera.
- Tramitació i resolució de sinistres
- Recepció i obertura a la companyía del sinistre comunicat pel client/a
Encàrrec del peritatge o enviament de professionals per reparar l’avería
- Seguiment del sinistre i realització de totes les gestions necessàries per una satisfacció total del client/a.
- Comprovació del tancament correcte del sinistre.

Tots aquests tràmits es poden realitzar per telèfon, mail, web o presencialment.