NURIA ARBOLES Seguros y servicios-Assenur Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona
Serveis

Planificació d'estalvi i inversions:

Assessorament en la contractació:

 • Recollida d’informació sobre la situació personal i financera del nostre client/a i sobre el/s producte/s de què ja disposa.
 • Presentació de les opcions més ventatjoses pel client, en funció de la rentabilitat, liquidesa i cobertures que desitgi o necessiti, sempre tenint en compte les implicacions fiscals que poden tenir pel client/a
 • Assistència si cal, d’Assessors Especialitzats en la presentació dels productes.
 • Cotractació de la pòlissa o producte d’Inversió i tramitació traspàs productes d’estalvi.
 • Seguiment del producte contractat o novetats, per adaptar-nos al mercat financer.


Assessorament en la prestació:

 • Recepció de la petició del client (aportacions extraordinàries, increment d’aportació, paralització d’aportació, rescat o venciment de la pòlissa, canvis en carteres de Fons d’Inversió, etc.).
 • Seguiment fins que el client/a hagi cobrat la prestació.

Assegurances:

Assessorament a la contractació
i seguiment de la cartera

 • Anàlisi segons les necessitats exposades pel client/a.
 • Estudi de les pòlisses contractades pel client/a, per procedir a la valoració de l’adeqüació de la mateixa o manteniment de les cobertures i capitals si és correcte
 • Presentació al client/a de les propostes en funció a l’anàlisi objectiu realitzat, amb un mínim suficient de companyíes asseguradores.
 • Tramitació de la cancel.lació pòlissa/es anterior/s
 • Emissió de la/les pòlissa/es nova/es i entrega en mà o enviament per correu o mail
 • Seguiment de la cartera.
 • Tramitació i resolució de sinistres
 • Recepció i obertura a la companyía del sinistre comunicat pel client/a
 • Encàrrec del peritatge o enviament de professionals per reparar l’avería
 • Seguiment del sinistre i realització de totes les gestions necessàries per una satisfacció total del client/a.
 • Comprovació del tancament correcte del sinistre.
 • Tots aquests tràmits es poden realitzar per telèfon, mail, web o presencialment.