NURIA ARBOLES Seguros y servicios-Assenur Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona
Telèfons d'interès
Assistència en Viatge automòbils
91.452-29-12 / 901-100-128 (Espanya)
+34 91 452 29 12 (Extranger)
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses …
91.325-52-58 / 901-272-272 
Salut
902-302-402 (Espanya)
+34 91 452 29 15 (Extranger)
Assistència en Viatge automòbils
900 101 369 (Espanya)
+34 93 495 51 25
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses …

900 243 657
Gestió de Multes

900 123 077
Servei Vehícle de Substitució
902 193 740
Assistència en Viatge Automòbil
902 120 090 (Espanya)
+ 91 393 90 30
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses…
902 206 208
Assistència 24h. 
902 490 480
Autoritzacions salut per Fax 93 877 35 57
Mail autoritzacions@mutuacat.cat
Assistència Llar, Comunitats, Comerç …
902 50 01 01
93 517 50 98
Assistència Llar, Comunitats, Comerç …
902 50 01 01
93 517 50 98
Atenció al client
902 10 82 30
Assistència en Viatge Automòbil (Grua i partes)
91.581-18-18 / 902-44-88-44
Assistència Llar, Comunitats, Comerç....
902-136-524