NURIA ARBOLES Seguros y servicios-Assenur Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona
Telèfons d'interès
Assistència en Viatge automòbils (Grua 24h)
91 452 29 12(Espanya)
+34 91 452 29 12 (Extranger)
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses … (24h)
91 325 52 58
Atenció al client

934 858 907

Assistència en Viatge Automòbil
902 120 090 (Espanya) 
+ 91 393 90 30
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses…
902 206 208
Atenció al client
93 222 02 12
Assistència en Carretera (Grua 24h)
94 494 74 28 
Assistència Llar, Comerç... 24h
94 494 74 28
Assistència en Viatge automòbils
900 101 369 (Espanya)
+34 93 495 51 25
Assistència Llar, Comunitats, Comerç, Empreses …

900 243 657
Gestió de Multes

900 123 077
Servei Vehícle de Substitució
902 193 740
Assistència en Viatge Automòbil (Grua )
918 365 365
Assistència Llar, Comunitats, Comerç....
918 365 365
Assistència 24h. 
902 490 480
Autoritzacions salut per Fax 93 877 35 57
Mail autoritzacions@mutuacat.cat
Assistència Llar, Comunitats, Comerç …
902 50 01 01
93 517 50 98